کمد نگهداری اسناد مقاوم در برابر نفوذ آتش

کمد نگهداری اسناد مقاوم در برابر نفوذ آتش همانند یک گاو صندوق برای محافظت از اسناد و مدارک آزمایشگاهی در مواقع آتش سوزی عمل می‌کند. این کمد آزمایشگاهی برای نگهداری اسناد MSDS استفاده می شود و جزو الزامات آزمایشگاه است.