فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ آزمایشگاهی BayerMan مورد کاربرد در هود آزمایشگاهی
فن آزمایشگاهی مورد استفاده در هودهای آزمایشگاهی BayerMan دو نوع عمده دارند:

  • فن های سانتریفیوژ
  • فن های اکسیال

فن سانتریفیوژ آزمایشگاهی

فن سانتریفیوژ ، در بالاترین نقطه ساختمان (پشت بام) نصب می شود تا مانع از نفوذ کمترین آلودگی به محیط آزمایشگاه و ساختمان های مجاور شود.
انواع فن آزمایشگاهی سانتریفیوژ مورد استفاده در شرکت BayerMan عبارتند از:
– فن آزمایشگاهی دارای بدنه و پروانه پلیمری Plastifer ایتالیا
– فن آزمایشگاه با بدنه و پروانه پلیمری و موتور Siemens
– فن دارای بدنه و پروانه گالوانیزه و موتور موتوژن تبریز
– فن سانتریفیوژ Rosenberg آلمان
در صورت استفاده کارفرما، از مواد قابل انفجار و قابل اشتعال در فضای آزمایشگاه ، در هودهای آزمایشگاهی BayerMan از فن آزمایشگاهی سانتریفیوژ ضد انفجار EXX استفاده می شود.

موتور فن قابل استفاده در هودهای آزمایشگاهی بایرمن می تواند به دو صورت تک فاز و سه فاز باشد.
فن های آزمایشگاهی بایرمن دارای ویژگی ضد اسید و ضد انفجار می باشند و معمولا در هود شیمیایی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. با نصب این فن ها حداکثر ایمنی با استفاده از خروج بخارات اسیدی و شیمیایی و خورنده از محیط آزمایشگاه به دست می آید.
برای سفارش فن آزمایشگاه بایرمن تنها کافیست با ما در تماس باشید و یا از وب سایت ما بازدید نمایید.