هود آزمایشگاهی در انواع بسیار متنوع از اصلی‌ترین تجهیزات یک آزمایشگاه می‌باشد.چراکه کلیه فعالیت‌های آزمایشگاه که طی آن گاز، دود، ذرات و بخار در مقادیر خطرناک تولید می‌شود و نیز کار با عوامل بیماریزا (ویروس، باکتریها، انگل)، باید تحت شرایط کنترل شده با استفاده از سیستم تهویه و هود آزمایشگاه مناسب انجام شود.

هود آزمایشگاهی

هود آزمایشگاهی چیست؟

هود آزمایشگاهی از تجهیزات مهم در سیستم تهویه و کنترل آزمایشگاه است که در کنار سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و HVAC نقش مهمی در محافظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه، فضای کاری و نمونه های آزمایشی ایفا می‌کنند.
‎در ساخت هود آزمایشگاه باید ملاحظات فنی ویژه‌ای را در نظر گرفت.

کاربرد هود آزمایشگاه

از مهم‌ترین وظایف هود آزمایشگاه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

  1. خارج سازی دود، گاز، بخارات، ذرات معلق، گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیکی مانند قارچ‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها از فضای داخلی کار برای جلوگیری از ورود این آلاینده ها به فضای آزمایشگاه.
  2. جلوگیری از ایجاد و تجمع گازهای قابل انفجار در فضای داخلی هود آزمایشگاه.
  3. محافظت کاربر در برابر ذرات معلق در فضای داخلی و ترشحات حاصل از نمونه تحت آزمایش در داخل هود آزمایشگاه و نیز عوامل و میکروارگانیسم‌های پاتوژن.
  4. محافظت از نمونه داخل کابین هود از آلاینده های خارجی

احتیاطات لازم هنگام کار با هود آزمایشگاهی

  1. هودهای آزمایشگاه برای کار با مواد رادیواکتیو و مواد تجزیه شونده مناسب نمی‌باشند.
  2. از نگهداری مواد و حلال‌های فرار در زیر هود خودداری شود.
  3. کنترل عملکرد هود به‌صورت دوره ای انجام گیرد.
  4. رعایت کامل دستورالعمل همراه جهت بهره گیری از بالاترین ظرفیت عملکرد هود و حفظ ایمنی الزامی است.

چگونه هود آزمایشگاهی مناسب انتخاب کنیم؟

مشخص نمودن اینکه چه نوع محافظتی در آزمایشگاه مورد هدف است در انتخاب هود آزمایشگاه مناسب بسیار مهم است.
بعنوان مثال هودهای شیمی و هودهای بیولوژیک کلاس I و کلاس II برای محافظت کاربر از نمونه تحت آزمایش و کابین های تمیز جهت محافظت نمونه آزمایشی از عوامل خارجی کابرد دارند. هود های بازویی نیز برای مواردی که انعطاف‌پذیری در تغییر محل قرارگیری هود اولویت دارد و نیز در مواردی که بدلیل محدودیت فضا امکان استفاده از فیوم هود نمی‌باشد، استفاده می‌گردند.

انواع هود آزمایشگاهی

براساس نوع تهویه مورد نظر و امکانات آزمایشگاه 8 نوع اصلی هود آزمایشگاه وجود دارد.

جدول مقایسه ای هودهای آزمایشگاه

هود آزمایشگاه