1- برای کار کردن با مواد خطرناک تر سرعت هود هر چه بالاتر شود بهتر است.

بطور معمول، سرعت هود 0.5-0.3 متر بر ثانیه می باشد.
بر خلاف تصور، سرعتهای بالاتر از 0.6 متر بر ثانیه بعلت ایجاد جریان ادی (Eddy Currents) باعث خروج مواد آلاینده از داخل هود به سمت کاربر می شود.

2- داخل هود برای نگهداری مواد شیمیایی مانند حلالها، مواد فرار، مواد قابل اشتعال میتواند مناسب باشد.

هر ماده ای که در داخل هود قرار می گیرد با جریان هوا در داخل هود مداخله می کند که با ایجاد توربولانس های اضافی و جریان ادی خروج مواد آلاینده از سیستم تهویه هود بطور مناسب و موثر انجام نمی گیرد.
بنابراین داخل هود فقط برای موادی که در آزمایش استفاده می شوند باید استفاده شود و به هیچ عنوان بعنوان یک محفظه نگهداری مواد آزمایشگاه بکار گرفته نشود.