کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری

کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری (کابینت آزمایشگاهی) سیستم سکوبندی آزمایشگاهی Bayerman

کابینت دیواری (کابینت آزمایشگاهی) برای نگهداری نمونه ها، مواد شیمیایی بی خطر، مدارک آزمایشگاهی و دستگاه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و در سیستم سکوبندی بایرمن ، با مدل های زیر قابل ارائه می باشد. کلیه کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری سیستم آزمایشگاهیBayerman دارای طبقات قابل تنظیم هستند.

به جای کابینت آزمایشگاهی دیواری ، می توان از قفسه های دیواری نیز جهت:

  • نگهداری ابزارهای آزمایشگاهی
  • انبارش مواد شیمیایی بی خطر

استفاده کرد.

کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری در سیستم آزمایشگاهی بایرمن معمولاً با دو عرض

  • 45
  • 90

سانتیمتر ساخته می شوند.

در صورت نیاز کارفرما به ابعاد خاص ، در ابعاد گوناگون قابل سفارش هستند.

کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری PVC سیستم سکوبندی Bayerman

در آزمایشگاه هایی با محیط مرطوب و در مناطق با رطوبت هوای بالا، بهتر است کابینت های دیواری ضد رطوبت باشند.

در این گونه آزمایشگاه ها، کابینت PVC بهترین گزینه است.

کابینت بندی آزمایشگاهی دیواری (کابینت آزمایشگاهی) با درب شیشه ای و قاب MDF سیستم سکوبندیBayerman

دنه این کابینت بندی آزمایشگاه دیواری از Mdf و درب آن از شیشه به همراه قاب MDF با رنگ مشابه کابینت های زمینی آزمایشگاه ساخته می شود. این نوع کابینت آزمایشگاهی دیواری برای نمایش محصولات و مواد مورد استفاده قرار می گیرد. به کارگیری قاب MDF در اطراف شیشه موجب استحکام بیشتر و امکان نصب لولای آرام بند می شود.

تصاویر