در راستای فراهم نمودن محیط آزمایشگاهی با فضایی با کارآیی بالا و نیز جلب حداکثر رضایت مشتریان، شرکت بایرمن علاوه بر تعهد در استفاده از متریال با کیفیت بالا در ساخت سکوبندی ، اقدام به متمایز سازی خدمات خود در حوزه کابینت آزمایشگاهی با اضافه نمودن برخی خدمات به لیست اقلام خود نموده است.