کابینت های آزمایشگاهی در انواع مدل های متنوع ، به عنوان امکانات اضافه شده به سکوبندی جهت به حداکثر رسانی فضای کاربری آزمایشگاه و نیز زیباسازی آن نقش بسیار مهمی دارند.

انواع کابینت آزمایشگاهی

کابینتهای آزمایشگاه از لحاظ متریال و سایز دارای تنوع بسیاری می باشد.